Tuesday, October 16, 2007

நினைவலைகள்...

எங்கே கிளிஜோசியம் பார்த்தாலும் எனக்கு உடனே நினைவில் வருவது எப்போதோ 'பாக்கியா'வில் நான் படித்த இந்த கவிதைதான்.

கிளிஜோசியத்தில் எனக்கு
நம்பிக்கை இல்லை
இருந்தும் பார்ப்பேன்
கிளியினுடைய
ஐந்து நிமிட
விடுதலைக்காகா...

2 comments:

cheena (சீனா) said...

ம்ம்ம்ம் - சரியான சிந்தனை. கிளிக்கு தன்னால முடிந்த ஐந்து மணித்துளி விடுதலைக்காக தனக்குப் பிடிக்காத ஒரு செயலைச் செய்கிறான். கவிதை எழுதியது யாரோ?? வாழ்க - வாழ்த்துகள்

Raja said...

சீனா, வருகைக்கு நன்றி. எழுதியவரின் பெயர் எனக்கும் நினைவில் இல்லை.